Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EUROJUST) Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete

(EUROJUST) Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete

Eurojust uppmuntrar och förbättrar samordningen av utredningar och åtal mellan behöriga myndigheter i EU-länderna och stärker samarbetet mellan myndigheterna i länderna, särskilt genom att underlätta internationellt ömsesidigt rättsligt bistånd och framställningar om utlämning.

Praktik

Eurojust – Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Tjänsteorter: The Hague (The Netherlands)
Anställningsform: Praktikant

Under praktikperioden får du inblick i Eurojusts arbete. Du får omsätta dina kunskaper i praktiken och kan på så sätt bidra till byråns uppdrag. 

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller går en relevant högskoleutbildning eller yrkesutbildning. Du kan även ha yrkeserfarenhet som är relevant för praktiken vid Eurojust.

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx