Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (FRONTEX) Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

(FRONTEX) Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) podporuje, koordinuje a rozvíjí správu evropských hranic v souladu s Listinou základních práv EU a koncepcí integrované správy hranic.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

FRONTEX

Lokalita/y: Varšava (Polsko)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura Frontex nabízí stáže pro vysoce motivované uchazeče z akademického a profesního prostředí – kteří tak získají možnost seznámit se s fungováním agentury a díky svým odborným znalostem se během svého působení podílet na její činnosti. Program stáží agentury Frontex umožňuje nabýt praktické pracovní zkušenosti z oblasti spolupráce při ochraně vnějších hranic Evropské unie, získat obecné znalosti o činnosti institucí Evropské unie a uvést své znalosti získané během studia nebo v zaměstnání do praxe.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských zemí EU nebo států přidružených k Schengenské úmluvě, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského studia (případně ekvivalentního studia, např. v oblasti prosazování práva) zakončený plnohodnotným titulem, který souvisí s činností agentury Frontex (univerzitní diplom nebo jeho ekvivalent v návaznosti na tříleté studium, např. bakalářský titul).

Doba trvání stáže: 3–12 měsíců

Placená stáž: ano přibližně 720 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/