Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Frontex, fremmer, koordinerer og udvikler den europæiske grænseforvaltning i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og princippet om integreret grænseforvaltning.

Sted/steder: 

Praktik

FRONTEX

Sted/steder: Warszawa (Polen)
Kontrakttype: Praktikant

Frontex modtager gerne ansøgninger fra højt motiverede kandidater med forskellige uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde til at bidrage til agenturets arbejde i tråd med deres ekspertise og interesser. Frontex' praktikprogram giver praktikanterne mulighed for at få praktisk erfaring med samarbejdet ved Den Europæiske Unions ydre grænser, lære mere om EU, EU-institutionerne, deres aktiviteter og anvende det, de har lært gennem deres studier eller arbejde, i praksis.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et associeret Schengenland, som har gennemført og bestået første del (universitetsgrad af mindst 3 års varighed - minimum en bachelorgrad eller tilsvarende) af en videregående uddannelse (universitetsuddannelse, anden uddannelse på universitetsniveau eller uddannelse inden for retshåndhævelse) af relevans for arbejdet i Frontex.

Varighed: 3-12 måneder

Lønnet? Ja. Ca. 720 euro om måneden.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/