Αρχική σελίδα > Job opportunities > Institutions and agencies > (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

(FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), προάγει, συντονίζει και βελτιώνει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Τόπος/οι::