Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

(FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), προάγει, συντονίζει και βελτιώνει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

Τόπος/οι:: Βαρσοβία (Πολωνία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Frontex δέχεται αιτήσεις από αξιόλογους και εμπνευσμένους υποψηφίους με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους τομείς, οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο του οργανισμού ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει ο Frontex παρέχει στους ασκουμένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα και τις δραστηριότητές της, και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της προηγούμενης εργασίας τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές ή ισοδύναμες σπουδές ή σπουδές επιβολής του νόμου) και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης - επιπέδου τουλάχιστον Bachelor) σχετικό με τα καθήκοντα του Frontex.

Διάρκεια: 3-12 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 720 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/