Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (FRONTEX) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

(FRONTEX) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex wspiera, koordynuje i wzmacnia ochronę granic europejskich zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z koncepcją zintegrowanego zarządzania granicami.

Lokalizacja: 

Staż

Frontex

Lokalizacja: Warszawa (Polska)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Frontex oferuje staże dla wysoko wykwalifikowanych kandydatów o silnej motywacji z różnych środowisk zawodowych i mających różne wykształcenie. Stażyści uczestniczą w pracach agencji, rodzaj powierzanych im zadań zależy od ich wiedzy i zainteresowań. Staże we Fronteksie dają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy w dziedzinie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a także wiedzy o Unii Europejskiej, jej instytucjach i działaniach. Stażyści mogą również zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych w ramach Schengen, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom (co najmniej trzy lata nauki – co najmniej na poziomie licencjatu lub równoważnym) w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Fronteksu.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 720 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/