Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

(FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, podporuje, koordinuje a rozvíja riadenie európskych hraníc v súlade s Chartou základných práv EÚ a koncepciou integrovaného riadenia hraníc.

Miesto(-a): 

Stáž

FRONTEX

Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra Frontex uvíta žiadosti od uchádzačov s veľkou motiváciou, ktorí majú rozmanité vzdelanostné a profesijné základy a chcú prispieť k práci agentúry a využiť pritom svoje odborné znalosti a záujmy. Program stáží agentúry Frontex poskytuje príležitosť nadobudnúť praktické pracovné skúsenosti so spoluprácou v oblasti vonkajších hraníc Európskej únie, získať znalosti o Európskej únii, jej inštitúciách a činnosti a využiť v praxi vedomosti získané počas štúdia či práce.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie alebo štátov pridružených k schengenskému priestoru, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie, ekvivalent vysokoškolského štúdia alebo štúdium v oblasti presadzovania práva) súvisiaceho s činnosťou agentúry Frontex a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent (ukončené minimálne 3 roky štúdia – aspoň bakalársky titul alebo jeho ekvivalent).

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 720 EUR mesačne.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/