Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (FRONTEX) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

(FRONTEX) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Frontex edistää, koordinoi ja kehittää Euroopan rajavalvontaa EU:n perusoikeuksien ja yhdennetyn rajavalvonnan periaatteen mukaisesti.

Toimipaikat: 

Traineeships

Frontex

Toimipaikat: Warsaw (Poland)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Frontex hakee motivoituneita harjoittelijoita, jotka ovat opinnoissaan ja urallaan perehtyneet johonkin Frontexin toiminnan kannalta keskeiseen alaan. Harjoittelijat saavat Frontexissa käytännön työkokemusta EU:n ulkorajayhteistyöstä, pääsevät tutustumaan EU:n ja sen toimielinten toimintaan ja saavat tilaisuuden soveltaa opinnoissaan ja aiemmissa työtehtävissään hankkimiaan taitoja käytäntöön.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet Frontexin toimintaan liittyvältä alalta vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon (vähintään kolmen vuoden opinnot ja kandidaatin tutkinto tai vastaava) kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus, joka on noin 720 euroa/kk.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen