Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (FRONTEX) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

(FRONTEX) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

Primjenom koncepta integriranog upravljanja granicama Frontex potiče, usklađuje i razvija upravljanje europskim granicama u skladu s poveljom EU-a o temeljnim pravima.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

FRONTEX

Mjesto zaposlenja: Warsaw (Poland)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Frontexov program pripravničkog stažiranja namijenjen je kandidatima raznih obrazovnih i strukovnih profila koji su snažno motivirani za sudjelovanje u radu Agencije u skladu sa svojim iskustvom i interesima. Tijekom stažiranja pripravnici će steći praktično radno iskustvo u području suradnje povezane s vanjskim granicama EU-a, produbiti svoje znanje o EU-u, njegovim institucijama i djelovanju te primijeniti znanje stečeno tijekom studija ili rada.

Tko se može prijaviti: državljani država članica Europske unije ili zemalja pridruženih schengenskom području koji su dovršili prvi ciklus obrazovanja (sveučilišno obrazovanje ili jednakovrijedan studij ili studij u području provedbe zakona) relevantnog za poslove Frontexa te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu (najmanje tri godine studija, diploma prvostupnika ili jednakovrijedna isprava)

Trajanje: 3 do 12 mjeseci

Plaćeno: da, oko 720 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma