Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (FRONTEX) Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

(FRONTEX) Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

FRONTEX skatina, koordinuoja ir plėtoja Europos sienų valdymą atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartiją ir įgyvendinant integruoto sienų valdymo koncepciją.

Vieta/os: 

Stažuotės

FRONTEX

Vieta/os: Warsaw (Poland)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) siūlo stažuočių labai motyvuotiems kandidatams, turintiems skirtingą išsilavinimą ir įvairios darbo patirties. Kokios užduotys patikimos agentūros stažuotojams, priklauso nuo jų kompetencijos srities ir interesų. FRONTEX stažuočių programa suteikia galimybę įgyti praktinės darbo, susijusio su bendradarbiavimu Europos Sąjungos išorės sienų srityje, patirties, įgyti žinių apie Europos Sąjungą, jos institucijas ir veiklą, praktiškai pritaikyti studijuojant arba dirbant įgytas žinias.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir Šengeno asocijuotųjų šalių piliečiai, baigę pirmosios pakopos aukštojo mokslo (universitetines, lygiavertes universitetinėms arba teisėsaugos) studijas, kurių sritis susijusi su agentūros FRONTEX užduotimis, ir gavę diplomą arba lygiavertį dokumentą (ne mažiau kaip trejų metų studijų baigimo – bent bakalauro arba lygiavertį diplomą).

Trukmė: 3–12 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 720 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat