Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (СП ГКВ) Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

(СП ГКВ) Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (СП ГКВ) е публично-частно партньорство, подпомагащо научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности в областта на технологиите за горивни клетки и водородна енергия в Европа. Целта му е да се ускори въвеждането на пазара на тези технологии, като се реализира техният потенциал като инструмент за постигане на нисковъглеродна енергийна система.

Местоположение (-я):