Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (FCH JU) Společný podnik pro palivové články a vodík

(FCH JU) Společný podnik pro palivové články a vodík

Společný podnik pro palivové články a vodík (tzn. společný podnik FCH) je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je podporovat výzkum, technologický rozvoj a demonstraci činností v oblasti palivových článků a vodíku v Evropě. Má se tak dosáhnout rychlejšího zavádění těchto technologií na trh a využití jejich potenciálu coby nástroje k vytvoření nízkouhlíkového energetického systému.

Lokalita/y: