Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΚΕΚΚΥ) Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο»

(ΚΕΚΚΥ) Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο»

Η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΕΚΚΥ) είναι μια σύμπραξη δημοσίου - ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου στην Ευρώπη. Αποσκοπεί στην ταχύτερη είσοδο των τεχνολογιών αυτών στην αγορά, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους ως μέσου δημιουργίας ενός συστήματος ενέργειας απαλλαγμένου από το διοξείδιο του άνθρακα.