Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (KEV BĮ) Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

(KEV BĮ) Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ) yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, remianti kuro elementų ir vandenilio technologijų srities mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir demonstracinę veiklą Europoje. Jos tikslas – paspartinti šių technologijų pateikimą rinkai, išnaudojant jų potencialą kaip priemonę sukurti mažo anglies dioksido kiekio energetinę sistemą.