Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (Wspólne Przedsiębiorstwo FCH) Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych

(Wspólne Przedsiębiorstwo FCH) Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (Wspólne Przedsiębiorstwo FCH) to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie. Jego celem jest przyspieszenie wprowadzania tych technologii na rynek i wykorzystywania ich potencjału jako instrumentu umożliwiającego przejście na niskoemisyjny system energetyczny.

Lokalizacja: