Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (FCH JU) Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2

(FCH JU) Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2

Företaget är ett privat–offentligt partnerskap som stöder forskning, teknisk utveckling och demonstration om bränslecells- och vätgasteknik i Europa. Målet är att snabbare få ut ny teknik på marknaden, så att den kan användas som ett sätt att skapa ett koldioxidsnålt energisystem.

Tjänsteorter: