Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (FRA) Агенция на Европейския съюз за основните права

(FRA) Агенция на Европейския съюз за основните права

Чрез събиране и анализ на данни в ЕС, агенцията подпомага институциите на Съюза и държавите членки да разбират и да се справят с предизвикателствата, свързани със защитата на основните права на всички в ЕС.

Местоположение (-я): 

Стаж

(FRA) Агенция на Европейския съюз за основните права

Начало на процедурата за кандидатстване: 21/04/2022 - 16:00
Краен срок: 23/05/2022 - 13:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Виена (Австрия)
Вид на договора: Стажант

Една от целите на стажа на Агенцията за основните права е да се даде възможност на стажантите да допринесат за изпълнението на нейната мисия за превръщане на основните права в реалност за всички в ЕС.

Кой може да кандидатства: Студенти, които са завършили поне първия цикъл от своето висше образование (напр. в университет) и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент преди крайната дата за кандидатстване. Стажантите се подбират измежду граждани на държавите от Европейския съюз и страните кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) и потенциални кандидатки за членство в ЕС (Босна и Херцеговина и Косово).

Продължителност: 9 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: 1 октомври

За повече информация: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies