Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (FRA) Agentura Evropské unie pro základní práva

(FRA) Agentura Evropské unie pro základní práva

Prostřednictvím shromažďování a analýzy údajů v rámci EU pomáhá agentura FRA orgánům EU a jejím členským státům pochopit dnešní problémy v této oblasti a nalézt jejich řešení v zájmu ochrany základních práv všech osob v EU.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)

Lokalita/y: Vídeň (Rakousko)
Druh smlouvy: Stáže

Jedním z cílů stáží v Agentuře EU pro základní práva je umožnit stážistům, aby přispěli k plnění úkolu agentury, jímž je napomoci tomu, aby byla dodržována základních práv všech v EU.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol, kteří dokončili alespoň první cyklus postsekundárního studia (tj. vysokoškolského vzdělání) a mají plnohodnotný titul nebo rovnocenný titul v den uzávěrky pro podávání přihlášek. Stážisté jsou vybíráni ze státních příslušníků členských států Evropské unie a kandidátských zemí EU (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a potenciálních kandidátských zemí (Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Doba trvání: 9 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení: 1. října

Více informací: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies