Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (FRA) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

(FRA) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Ved at indsamle og analysere data i EU hjælper FRA EU-institutionerne og medlemslandene med at forstå og løse de problemer, der er med at sikre de grundlæggende rettigheder for alle i EU.

Sted/steder: 

Praktik

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Åbent for ansøgninger: 21/04/2022 - 16:00
Frist: 23/05/2022 - 13:00(Bruxellestid)
Sted/steder: Wien (Østrig)
Kontrakttype: Praktikant

Et af formålene med praktikopholdet i FRA er at give praktikanterne mulighed for at bidrage til agenturets mission om at gøre grundlæggende rettigheder til virkelighed for alle i EU.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der som minimum har bestået første del af en højere uddannelse og har færdiggjort en universitetsuddannelse eller tilsvarende, når ansøgningsfristen udløber. Praktikanterne udvælges blandt statsborgere i EU-landene og EU-kandidatlandene (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og potentielle kandidatlande (Bosnien-Hercegovina og Kosovo).

Varighed: 9 måneder

Lønnet? Ja.

Startdato: 1. oktober

Flere oplysninger: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies