Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (FRA) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(FRA) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέσω της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων στην ΕΕ, ο οργανισμός αυτός βοηθά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Τόπος/οι:: Βιέννη (Αυστρία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ένας από τους στόχους της πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να συμβάλουν στην αποστολή του οργανισμού, ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να αποτελούν πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και των δυνάμει υποψηφίων χωρών (Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο).

Διάρκεια: 9 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship