Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Institutions and agencies > (FRA) Agencija Europske unije za temeljna prava

(FRA) Agencija Europske unije za temeljna prava

Prikupljanjem i analizom podataka u EU-u, FRA pomaže institucijama i državama članicama EU-a u razumijevanju i rješavanju izazova za zaštitu temeljnih prava svih osoba u EU-u.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Prijave počinju: 21/04/2022 - 16:00
Rok za prijavu: 23/05/2022 - 13:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: Beč (Austrija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Jedan od ciljeva pripravničkog stažiranja u Agenciji jest omogućiti pripravnicima da doprinesu misiji Agencije i ostvarivanju temeljnih prava svih građana EU-a.

Tko se može prijaviti: kandidati moraju imati završen barem prvi stupanj visokog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) i do isteka roka za podnošenje prijava steći diplomu ili njezin ekvivalent; pripravnici se odabiru među državljanima država članica EU-a, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnih zemalja kandidatkinja (Bosna i Hercegovina i Kosovo)

Trajanje: 9 mjeseci

Plaćeno: da

Datum početka: 1. listopada

Više informacija: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies