Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (FRA) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

(FRA) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja gromadzi oraz analizuje dane w UE i tym samym pomaga instytucjom UE i krajom UE w zrozumieniu i podejmowaniu wyzwań dotyczących ochrony praw podstawowych wszystkich obywateli UE.

Lokalizacja: 

Staż

FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Lokalizacja: Wiedeń (Austria)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Podczas stażu w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej stażyści przyczyniają się swoją pracą do realizacji zadań agencji i tym samym pomagają zagwarantować, że przestrzegane są prawa podstawowe przysługujące wszystkim obywatelom UE.

Kto może się zgłosić: Absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali odpowiedni dyplom lub równoważny dokument przed terminem składania podań o staż. Kandydaci muszą być obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących do UE (Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja) lub potencjalnych krajów kandydujących (Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo).

Czas trwania: 9 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 października

Więcej informacji: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship