Acasă > Posturi disponibile > Institutions and agencies > (FRA) Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

(FRA) Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Colectând și analizând date, FRA ajută instituțiile UE și statele membre ale UE să înțeleagă care este miza apărării drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor din UE și să soluționeze problemele care apar în acest domeniu.

Locații: 

Stagiari

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Locații: Viena (Austria)
Tip de contract: Stagiar

Unul dintre obiectivele stagiilor oferite de FRA este de a le permite stagiarilor să contribuie la misiunea Agenției de a ajuta la transformarea drepturilor fundamentale într-o realitate pentru toți locuitorii Uniunii Europene.

Candidați eligibili: Absolvenți ai primului ciclu de studii superioare cel puțin (studii universitare), care au obținut diploma sau echivalentul acesteia până la data-limită de înscriere. Stagiarii pot fi cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și candidate la aderare (Albania, Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia) sau potențial candidate (Bosnia și Herțegovina și Kosovo).

Durata: 9 luni

Plătit: Da.

Date de începere: 1 octombrie

Mai multe informații: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship