Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (FRA) Agentúra Európskej únie pre základné práva

(FRA) Agentúra Európskej únie pre základné práva

Prostredníctvom zberu a analýzy údajov v EÚ, FRA pomáha inštitúciám EÚ a členským štátom EÚ pri pochopení a riešení výziev na ochranu základných práv každého v EÚ.

Miesto(-a): 

Stáž

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 21/04/2022 - 16:00
Dátum uzávierky: 23/05/2022 - 13:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Viedeň (Rakúsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Jedným z cieľov stáže v Agentúre pre základné práva (FRA) je umožniť stážistom spolupodieľať sa na poslaní agentúry, ktorým je zabezpečiť ochranu základných práv pre všetkých v EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi, ktorí ku dňu podania prihlášky na stáž ukončili aspoň prvý cyklus vyššieho vzdelávania (napr. univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. Stážisti sa vyberajú zo štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a potenciálnych kandidátskych krajín (Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. október

Ďalšie informácie: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies