Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

(FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

FRA samlar in och analyserar data i EU om de grundläggande rättigheterna och hjälper EU-institutionerna och medlemsländerna att förstå och åtgärda problem med att skydda dessa rättigheter.

Tjänsteorter: 

Praktik

FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Tjänsteorter: Wien (Österrike)
Anställningsform: Praktikant

Praktikanterna bidrar till byråns uppdrag – att se till att alla i EU får åtnjuta grundläggande rättigheter.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå den sista ansökningsdagen. Du ska vara medborgare i ett EU-land, kandidatland (Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) eller potentiellt kandidatland (Bosnien och Hercegovina och Kosovo).

Hur lång är praktiken? 9 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 oktober

Mer information: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies