Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Космическото пространство е от съществено значение за начина ни на живот, работа и забавление. Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма е да прилага космическата програма на ЕС и да предоставя надеждни, безопасни и сигурни услуги, свързани с космическото пространство, като увеличава максимално техните социално-икономически ползи за европейското общество и предприятия. Насърчавайки развитието на иновативни и конкурентоспособни сектори нагоре и надолу по веригата и чрез ангажиране с цялата космическа общност на ЕС, Агенцията стимулира основан на иновациите растеж в европейската икономика и допринася за безопасността на гражданите на ЕС и за сигурността на Съюза и неговите държави членки, като същевременно укрепва стратегическата автономност на ЕС.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Вид на договора: Стажант

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма предлага платени стажове в различни отдели.

Кой може да кандидатства: 

  • Висшисти или скоро дипломиращи се, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз или Норвегия. 
  • Кандидати, които имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Европейския съюз; един от тези езици трябва да бъде работният език на агенцията (английски)
  • Кандидатите не трябва вече да са били на стаж в Агенцията на Европейския съюз за космическата програма.

Продължителност на договора: 6 месеца

Възможност за подновяване: Да

Заплащане: Да. 1200 евро (месечна стипендия)

За повече информация: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing