Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

I když si to většinou neuvědomujeme, vesmír a jeho výzkum má pro náš každodenní život zásadní význam. Hlavním úkolem agentury EUSPA je provádět Kosmický program EU, poskytovat spolehlivé a zabezpečené služby související s vesmírem a maximalizovat jejich socioekonomický přínos pro evropskou společnost a podniky. Agentura spolupracuje s odborníky z různých oblastí, podporuje rozvoj inovativních a konkurenceschopných základních a navazujících odvětví, podněcuje růst evropského hospodářství založený na inovacích, přispívá k bezpečnosti občanů EU i bezpečnosti Unie a jejích členských států a zároveň posiluje strategickou autonomii EU.

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Praha (Česká republika)
Druh smlouvy: Stáže

EUSPA nabízí placené stáže v různých odděleních.

Kdo může podat přihlášku: 

  • absolventi vysokých škol (případně studenti posledního ročníku), kteří jsou občany některého z členských států Evropské unie nebo Norska 
  • uchazeči, kteří mají důkladnou znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího jazyka EU (jedním z těchto jazyků musí být pracovní jazyk agentury – tzn. angličtina)
  • Uchazeči dosud stáž v EUSPA neabsolvovali.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Možnost prodloužení: ano

Placená stáž: ano, 1 200 eur měsíčně

Více informací: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing