Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (EUSPA) Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

(EUSPA) Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Rumfartsområdet er afgørende for den måde, vi lever, arbejder og leger på. EUSPA's hovedopgave er at gennemføre EU's rumprogram og levere pålidelige og sikre og sikre rumrelaterede tjenester og maksimere deres socioøkonomiske fordele for samfundet og erhvervslivet. Ved at støtte udviklingen af innovative og konkurrencedygtige upstream- og downstreamsektorer og samarbejde med alle aktører inden for EU's rumfartssektor fremmer EUSPA innovationsbaseret vækst i den europæiske økonomi og bidrager til både EU-borgernes og Unionens og medlemslandenes sikkerhed samt til at styrke EU's strategiske autonomi.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Kontrakttype: Praktikant

EUSPA tilbyder lønnede praktikophold i forskellige afdelinger.

Hvem kan søge? 

  • Universitetsuddannede (eller næsten færdiguddannede), som er statsborgere i et EU-land eller Norge. 
  • Ansøgere, som har et indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af EU's officielle sprog, og et af disse sprog skal være agenturets arbejdssprog (engelsk).
  • Ansøgere må ikke tidligere have gennemført et praktikophold i EUSPA.

Kontraktens varighed: 6 måneder

Mulighed for forlængelse: ja

Lønnet: ja 1.200 euro (månedligt tilskud)

Flere oplysninger: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing