Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EUSPA) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

(EUSPA) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Το διάστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο της εργασίας και της ζωής μας γενικότερα. Κύρια αποστολή του EUSPA είναι η εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για το διάστημα και η παροχή αξιόπιστων, ασφαλών και προστατευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα, μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Προωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ανάντη και κατάντη τομέων και συνεργαζόμενος με ολόκληρη τη διαστημική κοινότητα της ΕΕ, ο EUSPA οδηγεί την ευρωπαϊκή οικονομία σε ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία και συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και στην προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο EUSPA προσφέρει αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε διάφορα τμήματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

  • Απόφοιτοι πανεπιστημίου (ή που πρόκειται σύντομα να αποφοιτήσουν), υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας. 
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητικά μία δεύτερη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· μία από αυτές πρέπει να είναι η γλώσσα εργασίας του οργανισμού (αγγλικά)
  • Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στον EUSPA κατά το παρελθόν.

Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες

Δυνατότητα ανανέωσης: ναι

Αμειβόμενη θέση: ναι, 1200 ευρώ τον μήνα

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing