Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

(EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Kosmos mängib olulist rolli selles, kuidas me elame, töötame ja mängime. EUSPA põhiülesanne on rakendada ELi kosmoseprogrammi ja pakkuda usaldusväärseid, ohutuid ja turvalisi kosmosega seotud teenuseid, maksimeerides nende sotsiaal-majanduslikku kasu Euroopa ühiskonna ja ettevõtjate jaoks. Edendades uuendusliku ja konkurentsivõimelise kosmoseteenuste sektori ja kosmosetaristu sektori arengut ning tehes koostööd kogu ELi kosmosekogukonnaga, aitab EUSPA kaasa innovatsioonipõhise majanduskasvu loomisele, ELi kodanike ohutuse ning liidu ja selle liikmesriikide turvalisuse tagamisele, tugevdades samal ajal ELi strateegilist sõltumatust.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Praha (Tšehhi Vabariik)
Lepingu liik: Praktikant

EUSPA pakub tasustatud praktikakohti erinevates osakondades.

Kes saavad kandideerida? 

  • Ülikoolilõpetanud (või ülikooli peagi lõpetajad), kes on Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra kodanikud. 
  • Kandidaadid peaksid valdama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel ja teist Euroopa Liidu ametlikku keelt rahuldaval tasemel. Üks neist keeltest peab olema ameti töökeel (inglise keel).
  • Kandidaadid, kes ei ole varem EUSPAs praktikat läbinud.

Lepingu pikkus: 6 kuud

Pikendamise võimalus: jah

Tasustatud: jah. 1200 eurot (igakuine toetus)

Lisateave: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing