Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)

Tá an spás riachtanach don tslí a mbímid ag maireachtáil, ag obair agus ag súgradh. Is é croí-mhisean Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) Clár Spáis an Aontais a chur chun feidhme, seirbhísí iontaofa sábháilte slána a chur ar fáil a bhaineann leis an spás, agus a dtairbhí socheacnamaíocha a uasmhéadú do shochaí agus do ghnó na hEorpa. Trí fhorbairt a chothú in earnálacha réamhtheachtacha agus iartheachtacha nuálacha agus iomaíocha, agus trí dhul i dteagmháil le pobal spáis an Aontais ina iomláine, tá fás bunaithe ar an nuálaíocht á spreagadh ag EUSPA i ngeilleagar na hEorpa. Freisin, tá sé ag rannchuidiú le sábháilteacht shaoránaigh an Aontais agus le slándáil an Aontais agus a Bhallstát, agus ag an am céanna, tá neamhspleáchas straitéiseach an Aontais á atreisiú aige.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tréimhsí oiliúna le pá i ranna éagsúla tairgthe ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis.

Cé atá incháilithe? 

  • Céimithe ollscoile (nó daoine atá ar tí céim ollscoile a bhaint amach) ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó den Iorua iad. 
  • Iarrthóirí a bhfuil eolas cuimsitheach acu ar theanga oifigiúil amháin den Aontas agus eolas sásúil ar theanga eile de chuid an Aontais; ní mór go mbeidh teanga oibre na Gníomhaireachta (Béarla) ar cheann de na teangacha sin
  • Iarrthóirí nach bhfuil tréimhse oiliúna déanta acu i nGníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis roimhe.

Fad an chonartha: 6 mhí

An féidir an conradh a athnuachan? Is féidir

An tréimhse oiliúna le pá í: is í. €1,200 (Deontas Míosúil)

Tuilleadh eolais: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing