Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EUSPA) Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

(EUSPA) Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

Kosmosas yra labai svarbi mūsų gyvenimo, darbo ir pramogų dalis. Pagrindinė Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros misija – įgyvendinti ES kosmoso programą ir teikti patikimas ir saugias su kosmosu susijusias paslaugas, kuo labiau padidinant jų socialinę ir ekonominę naudą Europos visuomenei ir verslui. Skatindama inovatyvių ir konkurencingų kosmoso pradinės ir galutinės grandies sektorių plėtrą ir bendradarbiaudama su visa ES kosmoso bendruomene, Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra skatina inovacijomis grindžiamą Europos ekonomikos augimą ir prisideda prie ES piliečių saugos ir Sąjungos bei jos valstybių narių saugumo, kartu stiprinant ES strateginį savarankiškumą.

Vieta/os: 

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Praha (Čekija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) rengia mokamas stažuotes įvairiuose padaliniuose.

Kas gali teikti paraiškas? 

  • Universitetų absolventai (arba universitetines studijas netrukus baigsiantys asmenys), kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių arba Norvegijos piliečiai. 
  • Kandidatai turi labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą Europos Sąjungos kalbą. Viena iš tų kalbų turi būti agentūros darbo kalba (anglų k.).
  • Pareiškėjai neturėtų būti jau stažavęsi EUSPA.

Sutarties trukmė: 6 mėnesiai

Ar sutartį galima pratęsti? Taip

Ar stažuotojams mokama? Taip, 1200 eurų (mėnesinė stipendija)

Daugiau informacijos: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing