Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

(EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

Kosmoss ir svarīgs mūsu dzīvei, darbam un atpūtai. Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras (EUSPA) pamatuzdevums ir īstenot ES Kosmosa programmu un nodrošināt uzticamus, drošus un aizsargātus ar kosmosu saistītus pakalpojumus, maksimāli palielinot sociālekonomiskos ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai. Veicinot inovatīvu un konkurētspējīgu augšupējo un lejupējo nozaru attīstību un sadarbojoties ar visu ES kosmosa kopienu, EUSPA veicina inovācijās balstītu Eiropas ekonomikas izaugsmi un ES iedzīvotāju drošību, kā arī Savienības un tās dalībvalstu drošību, vienlaikus stiprinot ES stratēģisko autonomiju.

Vieta(-as): 

Prakse

Stažēšanās

Vieta(-as): Prāga (Čehija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) piedāvā apmaksātas prakses iespējas dažādos departamentos.

Kas var pieteikties: 

  • augstskolu absolventi (vai personas, kas drīzumā absolvēs augstskolu), kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu vai Norvēģijas pilsoņi; 
  • kandidātiem ir ļoti labi jāzina kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī jāpārvalda vēl kāda Eiropas Savienības oficiālā valoda. Vienai no šīm valodām ir jābūt aģentūras darba valodai (angļu);
  • pretendenti nedrīkst būt iepriekš izgājuši praksi EUSPA.

Līguma ilgums: 6 mēneši.

Termiņa pagarināšanas iespēja: jā.

Vai tiek maksāts: jā, 1200 eiro (mēnesī).

Sīkāka informācija: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing