Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

(EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Vesmír má pre náš každodenný život zásadný význam. Hlavným poslaním agentúry EUSPA je vykonávať vesmírny program Únie a poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby súvisiace s vesmírom s cieľom maximalizovať ich sociálno-ekonomické prínosy pre európsku spoločnosť a podniky. Agentúra spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí, podporuje rozvoj inovatívneho a konkurencieschopného dodávateľského a nadväzujúceho priemyslu, podporuje rast európskeho hospodárstva založeného na inováciách, prispieva k bezpečnosti občanov EÚ a bezpečnosti Únie a jej členských štátov a zároveň posilňuje strategickú autonómiu EÚ.

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Druh zmluvy: Stážisti

EUSPA ponúka platené stáže v rôznych oddeleniach.

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Absolventi vysokých škôl (alebo študenti končiaci štúdium), ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie alebo Nórska. 
  • Kandidáti musia mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho jazyka Európskej únie; jedným z týchto jazykov musí byť pracovný jazyk agentúry (angličtina)
  • Uchádzači ešte doposiaľ stáž v EUSPA neabsolvovali.

Trvanie zmluvy: 6 mesiacov

Možnosť predĺženia: áno

Platená stáž: áno. 1200 eur (mesačný grant)

Ďalšie informácie: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing