Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

(GSA) Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

GSA отговаря за постигането на възможно най-висока възвръщаемост на инвестициите в европейските глобални навигационни спътникови системи по отношение на ползите за потребителите, икономическия растеж и конкурентоспособността.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове в отдел „Човешки ресурси“

Начало на процедурата за кандидатстване: 07/06/2019
Краен срок: 30/06/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Вид на договора: Стажант

В зависимост от това в коя област на човешките ресурси ще бъде назначен стажантът, от него ще се очаква да:

 • Подпомага изпълнението на програми, процеси, комуникации и други стратегически инициативи в областта на човешките ресурси, които могат да включват:
  • помощ по всички въпроси, свързани с назначаването на служители
  • помощ при започването на работа от новонаетите служители
  • помощ при управлението на социалните придобивки, според необходимостта
  • помощ при организацията на прояви за обучение и развитие
 • Друга административна подкрепа при необходимост и поискване (например подпомагане на екипа за човешки ресурси при управлението на документи и досиета).

Областта на назначението в отдел „Човешки ресурси“ може да бъде променяна съгласно нуждите на агенцията.

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing

Стажове

Краен срок: (брюкселско време)
Местоположение (-я): Прага (Чешка република), Toulose (France)
Вид на договора: Стажант

 

Продължителност: 6 месеца

Възможност за подновяване: да

Желана начална дата: 1-во число на всеки месец, в зависимост от нуждите на Агенцията.

Кой може да кандидатства: 

 • Лица с висше образование, които са граждани на държави членки на ЕС.
 • Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.
 • Кандидатите не трябва да са провеждали стаж в Агенцията.

Заплащане: Да. 1000 евро месечно заплащане

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing