Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (GSA) Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

(GSA) Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

GSA отговаря за постигането на възможно най-висока възвръщаемост на инвестициите в европейските глобални навигационни спътникови системи по отношение на ползите за потребителите, икономическия растеж и конкурентоспособността.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Вид на договора: Стажант

Европейската агенция за глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) предлага платени стажове в различни отдели.

Кой може да кандидатства: 

  • Висшисти, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз. 
  • Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.
  • Кандидатите не трябва вече да са били на стаж в Европейската агенция за ГНСС.

Продължителност на договора: 6 месеца

Възможност за подновяване: Да

Заплащане: Да. 1000 евро (месечна стипендия)

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing