Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Agentura pro evropský globální navigační družicový systém

(GSA) Agentura pro evropský globální navigační družicový systém

Agentura GSA odpovídá za realizaci nejvyšší návratnosti investic do evropských globálních navigačních družicových systémů, pokud jde o výhody pro uživatele, hospodářský růst a konkurenceschopnost.

Odborná stáž

Stáž v oddělení pro lidské zdroje

Přihlášku lze podat od: 07/06/2019
Termín pro podání přihlášky: 30/06/2020 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: Praha (Česká republika)
Druh smlouvy: Stáže

V závislosti na tom, v které části oddělení pro lidské zdroje budou stážisté pracovat, očekává se od nich, že budou:

 • podporovat provádění programů, procesů, komunikace a dalších strategických iniciativ v oblasti lidských zdrojů, které mohou zahrnovat:
  • pomoc se všemi aspekty náboru
  • pomoc při nástupu nových pracovníků
  • pomoc při správě příspěvků (podle potřeby)
  • pomoc při akcích věnovaných všem zaměstnancům a týkajících vzdělávání a rozvoje v oblasti lidských zdrojů
 • vykonávat další administrativní podporu podle potřeb a požadavků (např. pomoc se správou dokumentů a spisů).

Umístění v rámci oddělení pro lidské zdroje se může změnit podle toho, jaké bude mít agentura konkrétní potřeby.

Stáže

Termín pro podání přihlášky: (Bruselského času)
Lokalita/y: Praha (Česká republika), Toulose (France)
Druh smlouvy: Stáže

 

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Možnost prodloužení: Ano

Požadované datum zahájení: 1. každého měsíce v závislosti na potřebách agentury

Kdo může podat přihlášku:

 • Absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu Evropské unie.
 • Uchazeči by měli mít důkladnou znalost dvou úředních jazyků Evropské unie.
 • Žadatelé dosud neprovedli stáž na GSA

Placená stáž: ano, 1000 EUR (měsíční stipendium)