Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (GSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης

(GSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης

Ο GSA έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, προς όφελος των χρηστών, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο GSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματά του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

  • Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στον GSA κατά το παρελθόν.

Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες

Δυνατότητα ανανέωσης: ναι

Αμειβόμενη θέση: ναι, με 1000 ευρώ μηνιαίως.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing