Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Euroopa GNSSi Agentuur

(GSA) Euroopa GNSSi Agentuur

Euroopa GNSSi Agentuuri ülesanne on muuta Euroopa Globaalsesse Satelliitnavigatsioonisüsteemi tehtavad investeeringud võimalikult tasuvaks nii tarbijate saadava kasu kui ka majanduskasvu ja konkurentsivõime seisukohast.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Personaliosakonna praktikavõimalused

Avaldamise kuupäev: 07/06/2019
Tähtaeg: 30/06/2020 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Praha (Tšehhi Vabariik)
Institutsioon/amet: (GSA) Euroopa GNSSi Agentuur
Lepingu liik: Praktikant

Olenevalt praktikandi töövaldkonnast personaliosakonnas oodatakse temalt, et ta:

 • toetaks personaliosakonna programmide, tööprotsesside, teabevahetuse ja muude strateegiliste algatuste elluviimist, sealhulgas:
  • abistaks osakonda uute töötajate värbamise kõikides aspektides;
  • abistaks uusi töötajaid töö alustamisel;
  • vajaduse korral abistaks osakonda hüvitiste haldamisel;
  • abistaks osakonna kõiki töötajaid õppe- ja koolitustegevuses;
 • pakuks vajaduse korral muud haldustuge (nt abistaks personaliüksust dokumentide ja toimikute haldamisel).

Praktikandi töövaldkond personaliosakonnas võib vastavalt ameti vajadustele muutuda.

Praktika

Tähtaeg: (Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Praha (Tšehhi Vabariik), Toulose (France)
Institutsioon/amet: (GSA) Euroopa GNSSi Agentuur
Lepingu liik: Praktikant

 

Kestus: 6 kuud

Uuendamise võimalus: Jah

Soovitud alguskuupäev: iga kuu 1. päev, sõltuvalt ameti vajadustest

Kes saavad kandideerida:

 • Ülikoolilõpetanud, kes on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi.
 •  Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel.
 • Taotlejad ei ole eelnevalt GSAs praktikat omandanud

Tasustatud: jah. 1000 eurot (igakuine toetus)