Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

(GSA) An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

Tá an GSA freagrach as an toradh is fearr is féidir a bhaint amach ar infheistíocht i gCórais Dhomhanda na Loingseoireachta Satailíte Eorpacha, i dtaobh tairbhe d’úsáideoirí, fás eacnamaíoch agus iomaíochas.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhse Oiliúna sa Roinn Acmhainní Daonna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 07/06/2019
An spriocdháta d'iarratais: 30/06/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
Institiúid/Gníomhaireacht: (GSA) An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ag brath ar an réimse a shannfar don oiliúnaí sa Roinn Acmhainní Daonna, beifear ag dréim leis tabhairt faoi na cúraimí seo a leanas:

 • Tacú le cláir, próisis agus cumarsáid de chuid na Roinne Acmhainní Daonna, agus tionscnaimh straitéiseacha eile, a bhféadfar na cúraimí seo a leanas a bheith ina measc:
  • Cabhrú le gach gné den earcaíocht
  • Cabhrú le hionduchtú fostaithe nua
  • Cabhrú le riarachán sochar mar is gá
  • Cabhrú leis na himeachtaí a bhaineann le foghlaim agus forbairt na bhfostaithe go léir sa Roinn Acmhainní Daonna
 • Tacaíocht riaracháin eile mar is gá agus de réir riachtanas (e.g. cabhrú leis an bhfoireann Acmhainní Daonna doiciméid agus comhaid a bhainistiú).

Féadfaidh an réimse a shannfar don oiliúnaí sa Roinn Acmhainní Daonna a athrú de réir riachtanais na gníomhaireachta.

Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 11/12/2019
An spriocdháta d'iarratais: 30/06/2020 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
Institiúid/Gníomhaireacht: (GSA) An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Fad ama: 6 mhí

Deis athnuachana: 

Dáta tosaithe inmhianaithe: 1ú gach mí, ag brath ar riachtanais na Gníomhaireachta

Cé atá incháilithe?

 • Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais, .
 • Ba cheart d’iarrthóirí eolas cuimsitheach ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.
 • Níor thug iarratasóirí faoi chúrsa oiliúna ag an GSA roimhe seo

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo. 1000€ (Deontas Míosúil)