Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Europos GNSS agentūra

(GSA) Europos GNSS agentūra

GSA atsakinga už tai, kad būstų pasiekta didžiausia investicijų į Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemą grąža, vertinant naudos vartotojams, ekonomikos augimo ir konkurencingumo aspektais.

Vieta/os: 

Stažuotės

Stažuotė Žmogiškųjų išteklių skyriuje

Paraiškos teikiamos nuo: 07/06/2019
Galutinė data: 30/06/2020 - 12:00(Briuselio laiku)
Vieta/os: Praha (Čekija)
Institucija/Agentūra: (GSA) Europos GNSS agentūra
Etatų rūšys: Stažuotojas

Priklausomai nuo žmogiškųjų išteklių srities, kurios veiklą bus paskirti vykdyti, stažuotojai turės:

 • padėti vykdyti žmogiškųjų išteklių programas, procesus, komunikacijos veiklą ir kitas strategines iniciatyvas. Tai gali būti:
  • pagalba, susijusi su visais įdarbinimo aspektais,
  • pagalba naujiems įdarbintiems darbuotojams,
  • pagalba administruojant išmokas,
  • pagalba rengiant visus žmogiškųjų išteklių srities darbuotojų mokymo ir tobulinimo renginius,
 • kita reikiama administracinė pagalba (pavyzdžiui, padėti žmogiškųjų išteklių grupei tvarkyti dokumentus ir bylas).

Paskyrimo Žmogiškųjų išteklių skyriuje sritis gali keistis priklausomai nuo agentūros poreikių.

Stažuotės

Galutinė data: (Briuselio laiku)
Vieta/os: Praha (Čekija), Toulose (France)
Institucija/Agentūra: (GSA) Europos GNSS agentūra
Etatų rūšys: Stažuotojas

Trukmė: 6 mėnesiai

Galimybė pratęsti kontraktą: Taip

Pradžios datos: kiekvieno mėnesio 1d, priklauso nuo Agentūros pereikio

Paraiškas gali teikti:

 • Universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.
 • Kandidatai turėtų labai gerai mokėti dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas.
 • Kandidatai anksčiau nebuvo stažavęsi GSA

Ar stažuotojams mokama? Taip. 1000 eurų (mėnesinė stipendija)