Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Eiropas GNSS aģentūra

(GSA) Eiropas GNSS aģentūra

Šīs aģentūras misija ir garantēt, ka Eiropas globālās navigācijas satelītu sistēmai ir vislabākie rezultāti ne tikai lietotājiem, bet arī ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai.

Vieta(-as): 

Prakse

Prakse cilvēkresursu pārvaldības nodaļā

Pieteikšanās procedūras sākums: 07/06/2019
Termiņš: 30/06/2020 - 12:00(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Prāga (Čehija)
Iestāde/aģentūra: (GSA) Eiropas GNSS aģentūra
Līguma veids: Stažieri

Atkarībā no tā, kurā cilvēkresursu pārvaldības jomā praktikants norīkots strādāt, viņa pienākumi būs šādi:

 • palīdzēt īstenot cilvēkresursu programmas, procedūras, komunikāciju un citas stratēģiskas iniciatīvas, piemēram, šādas —
  • palīdzēt visos darbā pieņemšanas aspektos,
  • palīdzēt ievadīt darbā jaunos darbiniekus,
  • vajadzības gadījumā palīdzēt pabalstu pārvaldības jomā,
  • palīdzēt rīkot visus darbiniekiem paredzētos mācību un pilnveidošanās pasākumus cilvēkresursu jomā;
 • sniegt cita veida administratīvu atbalstu atbilstīgi prasībām (piemēram, palīdzēt par cilvēkresursiem atbildīgajai komandai pārvaldīt dokumentus un dosjē).

Norīkojuma joma var mainīties atkarībā no aģentūras vajadzībām.

Prakse

Termiņš: (pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Prāga (Čehija), Toulose (France)
Iestāde/aģentūra: (GSA) Eiropas GNSS aģentūra
Līguma veids: Stažieri

Ilgums: 6 mēneši

Lespēja atjaunot: 

Vēlamais sākuma datums: katrs mēnesis atkarībā no aģentūras vajadzībām

Kas var pieteikties:

 • Augstskolas absolventi, kas ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts.
 • Kandidātiem labi jāpārvalda divas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.
 • Pretendenti iepriekš nav veikuši stažēšanos GSA

Vai tiek maksāts: jā, 1000 eiro mēnesī (stipendija)