(GSA) Agencja Europejskiego GNSS

Agencja czuwa nad tym, by inwestycje w europejskie globalne systemy nawigacji satelitarnej przynosiły jak największe korzyści użytkownikom oraz sprzyjały wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Praga (Czechy)
Instytucja/agencja: (GSA) Agencja Europejskiego GNSS
Typ umowy o pracę: Stażysta

GSA oferuje płatne staże w różnych działach.

Kto może się zgłosić: 

  • Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. 
  • Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej.
  • Rozpatrywane będą zgłoszenia osób, które nie odbyły jeszcze stażu w GSA.

Czas trwania stażu: 6 miesięcy

Możliwość przedłużenia: Tak

Staż płatny: Tak. 1 000 euro (wynagrodzenie miesięczne)

Więcej informacji: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing