Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy

(GSA) Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy

GSA je zodpovedná za dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investícií do európskych globálnych navigačných satelitných systémov, pokiaľ ide o výhody pre používateľov, hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

Stáž

Stáž v oddelení pre ľudské zdroje

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 07/06/2019
Dátum uzávierky: 30/06/2020 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Druh zmluvy: Stážisti

V závislosti od toho, v ktorej časti oddelenia pre ľudské zdroje budú stážisti pracovať, sa od nich očakáva, že budú:

 • podporovať vykonávanie programov, procesov, komunikačných a iných strategických iniciatív v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžu zahŕňať:
  • pomoc so všetkými aspektmi náboru
  • pomoc pri nástupe nových zamestnancov
  • pomoc so správou dávok (v prípade potreby)
  • pomoc pri akciách venovaných všetkým zamestnancom, ktoré sa týkajú vzdelávania o rozvoja v oblasti ľudských zdrojov
 • ďalšia administratívna podpora podľa potreby a požiadaviek (napr. pomoc pri správe dokumentov a súborov).

Pridelenie v rámci oddelenia pre ľudské zdroje sa môže zmeniť podľa konkrétnych požiadaviek agentúry.

Stáže

Dátum uzávierky: (bruselský čas)
Miesto(-a): Praha (Česká republika), Toulose (France)
Druh zmluvy: Stážisti

Trvanie: 6 mesiacov

Možnosť obnovenia: Áno

Požadovaný dátum začiatku: 1. každý mesiac v závislosti od potrieb agentúry

Kto sa môže prihlásiť:

 • Absolventi vysokej školy, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie. 
 • Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.
 • Uchádzači predtým neuskutočnili stáž na GSA

Platená stáž: Áno. 1000 EUR (mesačný grant)