Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (GSA) Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy

(GSA) Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy

GSA je zodpovedná za dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investícií do európskych globálnych navigačných satelitných systémov, pokiaľ ide o výhody pre používateľov, hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Druh zmluvy: Stážisti

GSA ponúka platené stáže v rôznych oddeleniach.

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie. 
  • Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.
  • Uchádzači ešte doposiaľ stáž v GSA neabsolvovali.

Trvanie zmluvy: 6 mesiacov

Možnosť predĺženia: áno

Platená stáž: áno. 1 000 EUR (mesačný grant)

Ďalšie informácie: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing