Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (GSA) Agencija za globalne satelitske navigacijske sisteme

(GSA) Agencija za globalne satelitske navigacijske sisteme

Agencija skrbi, da se vlaganje v evropske globalne satelitske navigacijske sisteme kar najbolj obrestuje, tako za državljane kot za gospodarsko rast in konkurenčnost.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništvo v kadrovski službi

Prijave sprejemamo od: 07/06/2019
Rok za oddajo: 30/06/2020 - 12:00(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Glede na dodeljeno področje dela v kadrovski službi, se od pripravnika pričakuje, da bo:

 • podprl izvajanje programov, procesov, sporočil in drugih strateških pobud kadrovske službe, ki lahko zajemajo:
  • pomoč pri vseh vidikih postopka zaposlovanja
  • pomoč pri uvajanju novozaposlenih
  • po potrebi pomoč pri upravljanju prejemkov
  • pomoč pri vseh tečajih usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih organizira kadrovska služba
 • po potrebi druga administrativna podpora (npr. pomoč ekipi kadrovske službe pri upravljanju dokumentov in spisov)

Področje dela znotraj kadrovske službe se lahko spremeni v skladu s potrebami agencije.

Pripravništva

Rok za oddajo: (Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Praga (Češka), Toulose (France)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Trajanje: 6 mesecev

Možnost obnove: Da

Želen datum začetka: 1. vsakega meseca, odvisno od potreb Agencije

Kdo se lahko prijavi:

 • Univerzitetni diplomanti, ki so državljani držav članic Evropske unije.
 • Kandidati morajo temeljito obvladati dva uradna jezika Evropske unije.
 • Kandidati pred tem niso opravili pripravništva v GSA

Plačano: da. 1000 evrov (mesečno nadomestilo)