Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ИИЛ) Инициатива за иновативни лекарства

(ИИЛ) Инициатива за иновативни лекарства

Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) е най-голямата европейска публично-частна инициатива за ускоряване на разработването на по-добри и по-безопасни лекарства за пациентите.

Местоположение (-я):