Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (IMI) Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych

(IMI) Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) jest największym europejskim projektem publiczno-prywatnym mającym na celu przyspieszyć opracowywanie lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

Lokalizacja: