Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ е публично-частно партньорство на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването.

Местоположение (-я):