Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI)

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI)

Η κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI) είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της ΕΕ που χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας.