Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia to unijne partnerstwo publiczno-prywatne finansujące badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia.

Lokalizacja: