Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (SatCen) Сателитен център на Европейския съюз

(SatCen) Сателитен център на Европейския съюз

Центърът подкрепя процеса на вземането на решения на Съюза в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като предоставя продукти и услуги, резултат от експлоатацията на подходящи космически активи и съпътстващите ги данни, включително сателитни и въздушни изображения и свързаните с тях услуги.

Местоположение (-я): 

Стаж

Сателитен център на Европейския съюз

Местоположение (-я): Торехон де Ардос (Испания)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Сателитния център на ЕС имат за цел да се даде възможност на стажантите да придобият практически опит и знания за оперативната работа на центъра, като в същото време извършват специфични задачи от полза за центъра, използвайки своите актуални академични знания.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или трети държави, които са подписали приложението относно разпоредбите за присъединяването към дейностите на Сателитния център

Продължителност: 2—6 месеца (може да бъде удължен до 12 месеца)

Заплащане: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes