Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (SatCen) Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(SatCen) Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κέντρο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση σχετικών διαστημικών πόρων και συναφών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Πρακτική άσκηση

(SatCen) Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος/οι:: Torrejon de Ardoz (Ισπανία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο SatCen είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τις καθημερινές εργασίες του κέντρου, παρέχοντας παράλληλα τις ακαδημαϊκές γνώσεις που έχουν αποκτήσει ως νέοι επιστήμονες και συμβάλλοντας στο έργο του κέντρου με την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, ή κρατών εκτός της ΕΕ τα οποία έχουν υπογράψει το παράρτημα σχετικά με τις διατάξεις για τη σύνδεση τρίτων κρατών στις δραστηριότητες του SatCen.

Διάρκεια: 2 - 6 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes